Karjeras iespējas

SIA "Troja" ir "Latvijas Finieris" grupas uzņēmums, kurā tiek nodarbināti vairāk kā 120 darbinieki. Kvalificēts un uzticams darbaspēks ir mūsu galvenā vērtība, tādēļ piedāvājam daudzveidīgas sociālās garantijas un plašu motivācijas sitēmu.

Arodbiedrība

Arodapvienības galvenie mērķi ir: veidot un attīstīt konstruktīvu sociālo dialogu starp arodbiedrību un darba devēju.

Lojalitātes fonds

Ilgtermiņa uzkrājums, kas izveidots ar mērķi veicināt darbinieku piesaisti un lojalitāti uzņēmumam, rūpējoties par darbinieku labklājību nākotnē.

Apmācības

Uzņēmuma galvenā vērtība ir kvalificēts darbaspēks, kuru izaugsme un profesionālā attīstība tiek īstenota ar dažādām iekšējām un ārējām apmācībām.

Apdrošināšana

Lai nodrošinātu darbiniekiem papildus sociālās garantijas un drošību grūtākos dzīves brīžos, visi darbinieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem gan darbā, gan ārpus tā, kā arī ir iespēja iegūt veselības apdrošināšanu.

Sociālās garantijas

Garantējot darbiniekiem stabilitāti, nodrošinām tos ar papildus sociālajām garantijām - papildpensijas kapitāla uzkrāšanu vecumdienām.

Atpūta un aktivitātes

Esam sabiedriski aktīvs kolektīvs, kurš efektīvai darba pienākumu veikšanai smeļas iedvesmu un spēku kopīgos atpūtas pasākumos un dažādās sportiskās aktivitātēs.

Vakances

Arhivārs uz noteiktu laiku

Šī vakance ir iespēja tiem, kas nevēlas darba saistības uz ilgu laiku un kas vēlas paši noteikt savu darba laiku!!!

 

Jūs iegūsiet:

 • Elastīgu darba laiku;
 • Labus darba apstākļus modernā uzņēmumā;
 • Izaicinājumu sakārtot uzņēmuma arhīvu;
 • Iespēju piedalīties dažādos ārpus darba un sporta pasākumos;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • Sociālās garantijas.

 

Jums kā Arhivāram būs:

 • Jāveic pašreizējās dokumentu pārvaldības sistēmas un uzņēmuma arhīva auditu;
 • Jāizstrādā priekšlikumi dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošanai;
 • Jāveic uzņēmuma dokumentu arhivēšanu un arhīva sakārtošanu.

 

No Jums sagaidām:

 • Profesionālo izglītību dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 • Vismaz 1 gada pieredzi darbā ar organizāciju dokumentu sistematizēšanu un arhivēšanu;
 • Teicamas zināšanas arhīva darba un dokumentu pārvaldības reglamentējošos normatīvajos aktos;
 • Teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • Izpratni par arhīva pārvaldības principiem organizācijā;
 • Augstu atbildību un precizitāti;
 • Prasmi strādāt patstāvīgi.

 

Pieteikties vakancei Jūs variet līdz 31.01.2018., atsūtot savu CV uz e-pastu ludmila.jonaste@finieris.lv.

N.B. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs uzrādītajām prasībām.

 

Mārketinga speciālists/e uz noteiktu laiku

Tu iegūsi:

 • Dinamisku un radošu darba vidi, modernā uzņēmumā;
 • Iespēju realizēt savas idejas un piedalīties jaunu produktu izstrādē;
 • Iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
 • Iespēju piedalīties dažādos ārpus darba pasākumos;
 • Apmaksātu dalību uzņēmuma velokomandā;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšnu;
 • Sociālās garantijas un citus bonusus.

 

Tev kā Tirgvedības speciālistam/-ei būs:

 • Jānodrošina uzņēmuma ražotās produkcijas mārketinga projektu vadība no plānošanas līdz realizācijai;
 • Jāveic reklāmas un citu informatīvo materiālu sagatavošana un maketēšana;
 • Jāuztur mājas lapas un sociālo tīklu konti, gatavojot tekstuālo un vizuālo informāciju;
 • Jārūpējas par veiksmīga uzņēmuma tēla un tā ražotās produkcijas popularizēšanu.

 

No Tevis sagaidām:

 • Pieredzi mārketinga jomā, reklāmas u.c. informatīvo materiālu maketēšanā un sagatavošanā drukai;
 • Labas iemaņas darbā ar CorelDraw, Adobe Photoshop  un MS Office programmām;
 • Izpratni par mājas lapu izstrādes projektu vadību, kā arī pieredzi ar informācijas administrēšanu satura vadības sistēmā (CMS). Pieredzi darbā interneta vidē un ar sociālajiem medijiem;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu un angļu valodas zināšanas.

 

Pieteikties vakancei Jūs variet līdz 26.01.2018., atsūtot savu CV uz e-pastu ludmila.jonaste@finieris.lv.

N.B. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs uzrādītajām prasībām.

Kokapstrādes operatora palīgu

Mēs piedāvājam:

 • labus darba apstākļus augošā un modernā uzņēmumā;
 • Jūsu sniegumam atbilstošu atalgojumu;
 • maiņu darbu;
 • sociālās garantijas, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu,
 • kā arī citus bonusus;
 • izaugsmes iespējas: pēc 3-6 mēnešiem apgūstot operatora pienākumus uz kādas no kokapstrādes iekārtām.

Jūsu pienākumi:

 • Jūsu GALVENAIS PIENĀKUMS būs nodrošināt saplākšņa padevi uz un no kokapstrādes darbagaldiem, kā arī veikt dažādus kokapstrādes palīgdarbus.

No Jums sagaidām: 

 • atbildību un nopietnu attieksmi pret darbu;
 • spēju strādāt intensīvos darba apstākļos fizisku darbu;
 • vēlama izglītība vai pieredze kokapstrādes jomā.

Pieteikties vakancei Jūs variet atsūtot savu CV uz kontaktos norādīto e-pastu.

N.B. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs uzrādītajām prasībām.

CNC operators

Mēs piedāvājam:

 • labus darba apstākļus augošā un modernā uzņēmumā;
 • iespēju tikt apmācītiem un strādāt uz jaunākās paaudzes CNC daba galdiem;
 • maiņu darbu;
 • dažādas apmācības un dalību uzņēmuma rīkotajos pasākumos;
 • atbalstu sportiskām aktivitātēm;
 • sociālās garantijas, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, kā arī citus bonusus.

Jūsu pienākumi:

 • Jūsu darba pienākumos ietilps bērza saplākšņa apstrādes darbu veikšana, izmantojot ciparu programmas vadības (CNC) darbagaldu, tā vadība un uzraudzība.

No Jums sagaidām: 

 • izglītību kokapstrādes jomā;
 • pieredzi darbā uz CNC iekārtām;
 • kokapstrādes tehnoloģiju pārzināšanu;
 • prasmi lasīt rasējumus un tehnisko dokumentāciju;
 • augstu atbildību, uzmanību un precizitāti darba pienākumu veikšanā.

 

Pieteikties vakancei Jūs variet atsūtot savu CV uz kontaktos norādīto e-pastu.

N.B. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs uzrādītajām prasībām.

Pievienojies mums

Ja šobrīd nav neviena Jums atbilstoša vakanta darba vieta un Jūs vēlaties pierādīt savu profesionalitāti pievienojoties SIA "Troja" kolektīvam, sūtiet savu CV vai aizpildiet pieteikuma formu personāla daļai uz e-pastu ludmila.jonaste@finieris.lv

Pieteikties darbā

Mūsu uzņēmuma personāla politikas mērķis ir ilgtermiņā piesaistīt un attīstīt kompetentus un lojālus darbiniekus, radot labus darba apstākļus, lai sasniegtu uzņēmuma un darbinieku mērķus.

Lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu brīvā veidā, ar iepriekš sagatavotu CV vai aizpildot pieteikuma anketu.

Ja, iepazīstoties ar Jūsu pieteikumu, mēs saskatīsim piemērotību kādam amatam, mēs ar Jums sazināsimies.

Pieteikums ar CV

PIETEIKUMA ANKETA

Prakse

Prakse

Domājot par jaunu profesionāļu piesaisti, uzņēmums piedāvā pilnveidot iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas strādājot vienā no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā.

Par prakses iespējām SIA "Troja" lūdzam interesēties personāla daļā.