ES struktūrfondi

ESF PROJEKTS "KOKRŪPNIECĪBAS UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS"

No 01.07.2010. līdz 31.05.2015. SIA “Troja” piedalījās ES Struktūrfondu programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” apmācību projektā.

01.02.2017

Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju.

12.09.2016

ESF PROJEKTS "KOKRŪPNIECĪBAS UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS"

Realizācijas laiks: 07.2010 - 05.2015

No 2010.gada 30. jūnija līdz 2015.gada maija beigām SIA “Troja” ņēma dalību Latvijas Kokrūpniecības federācijas partnerībā organizētā sadarbības partneru darbinieku apmācību projektā ES struktūrfondu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”.

Projekta ietvaros tika apmācīti 93 uzņēmuma darbinieki tādās jomās kā datorika, ražošanas inženierzinības un vadība, kvalitātes nodrošināšana un vadība, inženierzinātnes un tehnoloģija.

Apmācību rezultātā uzņēmumā tika pilnveidots ražošanas process un panākta augstāka produktivitāte. Uzņēmumā nepārtraukti notiek darbs pie LEAN principu iedzīvināšanas katrā produkcijas ražošanas posmā.

Personāla  daļas vadītāja,
L.Jonaste

Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Realizācijas laiks: 2016.-2018.gads

Projekta mērķis: Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju. Papildus izpētot tonēšanas iespējas un noturību pret ārējas vides aspektiem.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/009

Projekta īstenošana: Pētījums tiek īstenots projekta Meža nozares Kompetences centrs ietvaros. Meža nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;
  • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta laiks: 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR

WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija   WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju. Papildus izpētot tonēšanas iespējas un noturību pret ārējas vides aspektiem.  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Projekta soļi

Pētījuma projekta P6 aktivitātes „Tehnoloģiskās piedevas un to savietojamība” ietvaros tika testēti vairāki, populārākie tehnoloģiskie lubrikanti, kā arī to maisījumi, lai palielinātu kompozīcijas tecētspēju. Tālāk rit darbs pie optimālo koncentrāciju noteikšanas. Paralēli šiem darbiem arī notiek pārbaudes ar mērķi noskaidrot materiāla pārstrādes iespējas.

PĀRTIKAS NOZARĒ NODARBINĀTO APMĀCĪBAS - KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI

2015.gadā piedalījāmies ESF līdzfinansētā projektā "Pārtikas nozares nodarbināto apmācības - konkurētspējas veicināšanai", kuru nodrošina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģen

08.01.2016

VIESNĪCU, RESTORĀNU UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS

2015.gadā piedalījāmies ESF līdzfinansētā projektā "Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts", kuru nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīst

08.01.2016

PĀRTIKAS NOZARĒ NODARBINĀTO APMĀCĪBAS - KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI

Realizācijas laiks: 2015.

2015.gadā piedalījāmies ESF līdzfinansētā projektā "Pārtikas nozares nodarbināto apmācības - konkurētspējas veicināšanai", kuru nodrošina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (līguma Nr. L-APA-10-0029).

 

VIESNĪCU, RESTORĀNU UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS

Realizācijas laiks: 2015

2015.gadā piedalāmies ESF līdzfinansētā projektā "Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts", kuru nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

DALĪBA TIRDZNIECĪBAS MISIJĀ VĀCIJAS IZSTĀDĒ "IMM COLOGNE 2014"

No 15.01. - 17.01.2014. SIA "Troja", sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecī

15.01.2014

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI SIA "TROJA", BAUSKAS IELĀ 143, RĪGĀ

SIA Troja īsteno projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA "Troja", Bauskas ielā 143, Rīgā" Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vi

08.12.2013

DALĪBA TIRDZNIECĪBAS MISIJĀ VĀCIJAS IZSTĀDĒ "IMM COLOGNE 2014"

Realizācijas laiks: 2014.

No 15.01. - 17.01.2014. SIA "Troja", sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecības misijā uz Vācijas izstādi "IMM Cologne 2014".

Tirdzniecības misija mēbeļu izstādē tika apmeklēta ar mērķi atrast jaunus sadarbības partnerus un apgūt potenciālos noieta tirgus Eiropā, kā arī pasaules mēbeļu ražošanas jaunāko tendenču apzināšana. Produkts, ar kuru ir plānots attīstīt un pilnveidot uzņēmuma darbību, ir biroja mēbeles no augstas kvalitātes bērza saplākšņa.

Dalība tirdzniecības misijā Vācijas izstādē 

SIA Troja

Tirgzinības speciāliste

E.Strumpmane

Projekta soļi

No 15.01. - 17.01.2014. SIA "Troja", sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecības misijā uz Vācijas izstādi "IMM Cologne 2014".
SIA "Troja" ir noslēdzis 2014.gada 12.jūnija līgumu Nr. L-ĀTA-14-2179 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Dalība tirdzniecības misijā Vācijas izstādē "IMM Cologne 2014"" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
2014.gada 4.augustā tiek saņemts lēmums par atbalsta finansējuma izmaksu, balstoties uz līgumu Nr. L-ĀTA-14-2179 par projekta "Dalība tirdzniecības misijā Vācijas izstādē "IMM Cologne 2014"" īstenošanu.
No apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 2199,98 EUR, 1099,99 EUR ir ERAF finansējums un 1099,99 EUR ir privātais finansējums.

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI SIA "TROJA", BAUSKAS IELĀ 143, RĪGĀ

Realizācijas laiks: 12.2013 - 06.2013

SIA Troja īsteno projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA "Troja", Bauskas ielā 143, Rīgā"

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta 1.3daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 355647.89 (trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro, 89 centi), no tām:

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 245960.40 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro, 40 centi), no tām:

1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 "Klimata pārmaiņu finanšu instruments") līdzekļi ir 45.00% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 110682.18 (viens simts desmit tūkstoši seši simti astoņdesmit divi eiro, 18 centi);

2. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 55.00% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 135278.21 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi eiro, 21 centi).

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 55530.82 kg CO2 gadā;

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.50 kgCO2/lati.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai     Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Leonīds Tugaļevs

SIA "Troja"

Arhitekts, projektu vadītājs

PROJEKTS "KOKSNES KOMPOZĪTMATERIĀLI AR UZLABOTĀM ĪPAŠĪBĀM"

SIA "MNKC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir noslēgusi līgumu par projekta „Meža Nozares Kompetences Centrs” īstenošanu (Līgums Nr. L-KC-11-0004, noslēgts 08.04.2011), kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības

29.04.2013

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA SPORTA PREČU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Laikā no 03.02.-06.02.2013. starptautiskajā sporta izstādē ISPO 2013 (Minhene) SIA “Troja” prezentē jaunos saplākšņa produktus- skrituļdēļus ar zīmolu SIGHT SKATEBOARDS un skimborda dēļus ar zīmolu KAIYA SKIMBOARDS. Izstādē vairāk k

25.03.2013

PROJEKTS "KOKSNES KOMPOZĪTMATERIĀLI AR UZLABOTĀM ĪPAŠĪBĀM"

Realizācijas laiks: 2011. - 2012.

SIA "MNKC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ir noslēgusi līgumu par projekta „Meža Nozares Kompetences Centrs” īstenošanu (Līgums Nr. L-KC-11-0004, noslēgts 08.04.2011), kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt komersantu konkurētspēju, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

SIA "TROJA” šī projekta ietvaros piedalās projekta „Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” pētniecībā (Līgums Nr.4-06/33, noslēgts 01.11.2012).

MNKC

 

SIA Troja

Tirgzinības speciālists

G.Gūtmane

 

Projekta soļi

SIA "MNKC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ir noslēgusi līgumu par projekta „Meža Nozares Kompetences Centrs” īstenošanu (Līgums Nr. L-KC-11-0004, noslēgts 08.04.2011), kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Līgums Nr.4-06/33, noslēgts 01.11.2012 par projekta „Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” pētniecību.

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA SPORTA PREČU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Realizācijas laiks: 2.2009 - 07.2018

ISPO Munich izstāde

Laikā no 3.02.-06.02.2013. starptautiskajā sporta izstādē ISPO 2013 (Minhene) SIA “Troja” prezentē jaunos saplākšņa produktus- skrituļdēļus ar zīmolu SIGHT SKATEBOARDS un skimborda dēļus ar zīmolu KAIYA SKIMBOARDS. Izstādē vairāk kā 2300 dalībnieku prezentē jaunāko, kas pieejams sporta preču, apavu un modes klāstā, kā arī plaši tiek pārstāvēti āra aktivitāšu un slēpošanas sporta inventāra ražotāji. Izstādi apmeklē vairāk kā 80.000 apmeklētāji no vairāk kā 100 valstīm.

Dalība izstādē tiek realizēta ar līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" un uzņēmuma projekta mērķis ir attīstīt sporta preču ražošanu no bērza saplākšņa, veicināt Latvijā ražotu skrituļdēļa un skimborda produktu virzību Eiropas tirgos.

Sight skateboards      Kaiya skimboards

SIA Troja

Tirgzinības speciālists

G.Gūtmane

Projekta soļi

Laikā no 03.02.-06.02.2013. starptautiskajā sporta izstādē ISPO 2013 (Minhene) SIA “Troja” prezentē jaunos saplākšņa produktus.

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA PRODUKTU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

No 21.01 - 29.01.2012 SIA Troja debitē pasaules lielākajā ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Diseldorfā, prezentējot ražotos skimborda dēļus zem zīmola Kaiya. Dalība izstādē tiek realizēta ar līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīst

20.01.2012

ESF PROJEKTS "PRODUKTIVITĀTES EVOLŪCIJA"

Dotā projekta ietvaros SIA "Troja" vadošais darbinieks tika apmācīts Lean menedžmenta pamatprincipiem un metodikai, ar mērķi iegūt pamatprasmes uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanai atsevišķos organizācijas procesu apgabalos.

06.06.2011

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA PRODUKTU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Realizācijas laiks: 11.2011 - 01.2012

No 21.01 - 29.01.2012 SIA Troja debitē pasaules lielākajā ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Diseldorfā, prezentējot ražotos skimborda dēļus zem zīmola Kaiya. Dalība izstādē tiek realizēta ar līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" un uzņēmuma projekta mērķis ir veicināt skimborda produkta virzību Eiropas tirgū un ražošanas uzsākšana.

Latvijā ražotie saplākšņa skimbordi Kaiya Boot Exhibition

SIA Troja

Tirgzinības speciālists

G.Gūtmane

Projekta soļi

No 21.01 - 29.01.2012 SIA Troja debitē pasaules lielākajā ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Diseldorfā, prezentējot ražotos skimborda dēļus zem zīmola Kaiya.

ESF PROJEKTS "PRODUKTIVITĀTES EVOLŪCIJA"

Realizācijas laiks: 2011. - 2013.

Sadarbībā ar LTRK

Dotā projekta ietvaros SIA "Troja" ir apmācījusi savu vadošo uzņēmuma darbinieku Lean menedžmenta pamatprincipiem un metodikai ar mērķi iegūt pamatprasmes uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanai atsevišķos organizācijas procesu apgabalos. Šo apmācību rezultātā uzņēmumā ir ieviesti vairāki jauninājumi ražošanas procesa optimizācijai un pārskatamībai.

Projekta ietvaros uzņēmuma darbinieki piedalījās arī tādās projekta aktivitātēs kā: "Labākais komunikātors", "Biznesa klase", Biznesa meistarklase".

Lean apmācības sadarbībā ar LTRK

Personāla daļas vadītāja,

L.Jonaste

Projekta soļi

2011.gada 6.jūnijā SIA "Troja" ir parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" par projekta "Produktivitātes evolūcija" realizēšanu ES Struktūrfondu līdzfinansētās aktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībā organizētām apmācībām" ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar v/u "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA līgums Nr. L-APA--10-0016, Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/013).
Pēdējā aktivitāte šī projekta ietvaros notika no 2013.gada novembra līdz 2014.gada maijam ( "Biznesa klase").

PROJEKTS "SAPLĀKŠŅU PĀRSTRĀDES RAŽOTNES PILNVEIDOŠANA ATBILSTOŠI STANDARTU PRASĪBĀM"

SIA „Troja” 2006. - 2007.gadā realizēja investīciju projektu „Saplākšņu pārstrādes ražotnes pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām”, kas ietvēra jauna ražošanas ceha būvniecību un papildus tehnoloģisko iekārtu iegādi, pie

12.09.2008

PROJEKTS "SAPLĀKŠŅU PĀRSTRĀDES RAŽOTNES PILNVEIDOŠANA ATBILSTOŠI STANDARTU PRASĪBĀM"

Realizācijas laiks: 2006.-2007.

SIA „Troja” 2006. - 2007.gadā realizēja investīciju projektu „Saplākšņu pārstrādes ražotnes pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām”, kas ietvēra jauna ražošanas ceha būvniecību un papildus tehnoloģisko iekārtu iegādi, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda un Latvijas valdības līdzfinansējumu. Projekta mērķis – izveidot SIA „Troja” par starptautiski atzītu uzņēmumu, kas spēj piedāvāt kvalitatīvu un starptautiskajiem standartiem atbilstošu produkciju, ražošanas procesā izmantojot videi un darba drošībai atbilstošas tehnoloģijas.

Projekta kopējās izmaksas LVL 1 157 000, no tām atbalstāmās izmaksas LVL 1 031 000 atbilstoši grantu shēmas nosacījumiem par atbalsta intensitāti Rīgā lielajām komercsabiedrībām, atbalsta summa noteikta 30% apmērā.

Projektā iekļautās aktivitātes:
ražošanas korpusa celtniecības 1. kārta LVL 240 000;
jaunu tehnoloģisko ražošanas iekārtu un iekārtu piederumu iegāde kopsummā par LVL 916 000.
Veiktās investīcijas ražotnes pilnveidošanā ļaus palielināt augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas apjomus līdz 2 reizēm, turpināt un paplašināt jaunu produktu ražošanu, orientējoties uz gala patērētājiem, nodrošinot precīzu līgumu uzpildi.

Projekta soļi

Ražošanas korpusa celtniecības 1. kārta LVL 240 000
Jaunu tehnoloģisko ražošanas iekārtu un iekārtu piederumu iegāde kopsummā par LVL 916 000.