Kontakti

Gatavā produkcija

Pārdošanas daļa

Personāla daļa

Klientu apkalpošana

8:00 - 16:30
Brīvs

Darbinieki

REALIZĀCIJAS DAĻA

Kristīne Sniedzīte
Realizācijas vadītāja, noliktavas pārzine
Ligita Leitlande
Gatavās produkcijas noliktavas pārzine
Vija Straume
Materiālu noliktavas pārzine
Aleksandrs Kuzmenko
Gatavās produkcijas noliktavas pārzinis (Saulkalne)

PĀRDOŠANAS DAĻA

Atis Kaminskis
Vecākais projektu vadītājs (ceļa zīmes,šūpuļzirgi)
Artis Goldbergs
Projektu vadītājs (mēbeles)
Jana Muceniece
Tirgvedības speciāliste
Guntis Upmanis
Pārdošanas speciālists Cēsīs (ceļa zīmes)

PERSONĀLA DAĻA

Ludmila Jonaste
Personāla daļas vadītāja
Jana Dzene
Lietvedis - jurists

RAŽOŠANAS DAĻA

Aldis Links
Ražošanas direktors
Aldis Šaraks
Vecākais kokapstrādes tehnologs
Ģirts Greidiņš
Kokapstrādes tehnologs
Edgars Udrens
Kokapstrādes tehnologs
Jānis Rozītis
Rasētājs - CNC iekārtu programmētājs
Zigmārs Tomaševskis
Kokapstrādes tehnologs
Larisa Jefimova
Kvalitātes vadības sistēmu speciālists
Kristaps Liepiņš
Kokapstrādes tehnologs
Līga Mame
Ražošanas plānošanas speciālists
Artūrs Dzenis
Ražošanas plānošanas speciālists
Sindija Lose
Projektu vadītāja - ķīmisko procesu tehnologs

MAIŅAS MEISTARI

Konstantīns Germančuks
Maiņas meistars
Vadims Birskis
Maiņas meistars
Edijs Vanags
Maiņas meistars
Normunds Grabovskis
Maiņas meistars (Saulkalne)
Evija Jurševica
Maiņas meistars (Saulkalne)
Aigars Čekanauskis
Maiņas meistars
Vitālijs Janens
Vecākais elektroatslēdznieks
Modris Toks
Maiņas meistars

RAŽOŠANAS NODROŠINĀŠANAS UN PROJEKTU REALIZĀCIJAS DAĻA

Modris Krauja
Tehniskais direktors
Harijs Ķeņģis
Informācijas sistēmu administrators
Leonīds Tugaļevs
Arhitekts - projekta vadītājs
Jānis Bautris
Iepirkumu aģents
Matīss Krauja
Projektu vadītājs - Iepirkumu aģents
Oskars Cepurītis
Tehnisko iecirkņu vadītājs
Dzintars Adamovičs
Informācijas sistēmu uzturētājs

EKONOMIKAS UN UZSKAITES DAĻA

Ināra Kante
Galvenā grāmatvede
Mārtiņš Cimdars
Vadības grāmatvedības speciālists
Ieva Nicmane-Gulbe
Grāmatvede
Agnese Šmidlere
Sistēmanalītiķe
Jūlijs Undozerovs
Ražošanas un ekonomikas datu analītiķis

VALDE

Jānis Biķis
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Links
Valdes loceklis
Ināra Kante
Valdes loceklis

PADOME

Juris Matvejs
Padomes priekšsēdētājs, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ligita Kalniņa
Padomes priekšsēdētāja vietniece
Kristaps Klauss
Padomes loceklis, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents

Rekvizīti

SIA "Troja"
PVN, Reģ.Nr: 40003093873
Adrese: Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004
AS "SEB banka"  BIC UNLALV2X  LV79 UNLA 0002 0064 6911 8
AS "Swedbank"  BIC HABALV22  LV71 HABA 0551 0328 2683 7