Kvalitātes politika

Uzņēmuma kvalitātes politika ir izstrādāta ar mērķi veidot ilgtermiņa sadarbību ar klientiem, piedāvājot augstas kvalitātes produkciju, kura atbilst visām klientu vajadzībām un prasībām.

Mūsu rīcībā ir profesionāls personāls, ražošanas un tehniskie resursi, kas ļauj klientiem piedāvāt plašu gatavās produkcijas spektru un būt elastīgiem dažādu bērza saplākšņa produktu izgatavošanā.

Samazinātas izmaksas

Pamatojoties uz mazāku nekvalitatīvās produkcijas apjomu, mazāku pārstrādes apjomu, procesu racionalizēšanu un mazāku kļūdu daudzumu.

Uzticamība

Lielāka uzticēšanās un sadarbība no klientu puses, darbuzņēmēju puses un citām trešajām pusēm.

Uzlabota efektivitāte

Uzlabota iekšējā darba efektivitāte. Pastāvīga un efektīva procesa uzlabošana, ietaupot laiku un izmaksas, tajā pat laikā uzlabojot kvalitāti.

Sertifikāti

ISO 9001

Pateicoties skaidri definētiem procesiem un ieviestai sistēmai galvenais ieguvējs ir klients. Klients var būt pārliecināts, ka saņem augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus noteiktos termiņos.

ISO 14001

2010.gadā uzņēmumam piešķirts Vides pārvaldības sertifikāts ISO 14001:2015. Sertifikāts apliecina mūsu klientiem un sadarbības partneriem, ka mēs aktīvi strādājam pie tā, lai mazinātu savu produktu, procesu un pakalpojumu ietekmi uz vidi.

ISO 50001

Rūpējoties par ražošanas procesu ietekmi uz vidi, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un resursu taupīšanu, “Troja” 2020.gadā ieviesusi un sertificējusi energopārvaldības sistēmu, balstoties uz ISO 50001:2018 standartu.

PEFC

PEFC (Mežu sertifikācijas sistēmu atzīšanas programma) Padome ir vispasaules organizācija, kas izmantojot mežu apsaimniekošanas sertifikāciju un attiecīgi marķējot meža izcelsmes produktus, veicina mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Izsniegtais PEFC piegādes ķēdes sertifikāts ar Nr.:EQ-PEFC-COC-C2 apliecina, ka visi ražošanā izmantotie koka izstrādājumi no apaļkoksnes līdz koksnes pārstrādes galaproduktiem nāk no sertificētiem mežiem. Atbilst Latvijas valsts noteiktajiem standartiem.

FSC®

Visi ražošanā izmantotie koksnes izstrādājumi - no apaļkoksnes līdz koksnes pārstrādes galaproduktiem - iegūti FSC® sertificētos mežos vai no kontrolētiem avotiem. Visus izstrādājumus ir iespējams iegādāties kā FSC® sertificētus. Uzņēmumam izsniegtais FSC® (Forest Stewardship Council- Mežu uzraudzības padome) piegādes ķēdes (CoC- Chain of Custody) sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma meža izstrādājumu uzskaites sistēma ir pārbaudīta, kas nozīmē, ka visi ražošanā izmantotie koka izstrādājumi - no apaļkoksnes līdz koksnes pārstrādes galaproduktiem - nāk no sertificētiem mežiem. Licences numurs - FSC-C005241.

ZAĻĀ JOSTA

2005. gadā saņemtā apliecība apliecina, ka SIA "Troja" ir videi draudzīgs uzņēmums, kas sadarbībā ar SIA "Zaļā josta" veic izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, nodrošinot tā savākšanu, šķirošanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās, rūpējoties par apkārtējo vidi.