Iepirkumi

Iepirkums. Bērza saplākšņa ražošanas blakus produktu izmantošanas iespējas polimēru kompozītu materiālu ar paaugstinātu tecētspēju iegūšanai

Iepirkums. Bērza saplākšņa ražošanas blakus produktu izmantošanas iespējas polimēru kompozītu materiālu ar paaugstinātu tecētspēju iegūšanai

Instrukcija. Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu līguma pamata vai saistībā ar preču piegādi.

Instrukcija. Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu līguma pamata vai saistībā ar preču piegādi.