Iepirkumi

Instrukcija. Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu līguma pamata vai saistībā ar preču piegādi/saņemšanu.

Šī instrukcija tiek pievienota jebkuram pakalpojuma (uzņēmuma), pirkšanas, pārdošanas vai citam līgumam kā pielikums, ja saskaņā ar līguma noteikumiem tiek pieļauta Pakalpojumu sniedzēja pārstāvju atrašanās Uzņēmuma teritorijā. Parakstot līgumu, Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo instrukciju un apņemas ievērot tajā noteikto, kā arī iepazīstināt visas personas, kas uz šī līguma pamata atradīsies un izpildīs darbus Uzņēmuma teritorijā.

Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai tā darbinieki un citas Pakalpojumu sniedzēja piesaistītās personas Uzņēmuma teritorijā ievērotu darba aizsardzības prasības.

Darba aizsardzība personām, kuras veic

Ar SIA "Troja" iekšējās kārtības noteikumiem iespējams iepazīties šeit.

Atpakaļ