Jaunumi

2014. gadā Trojas ieguldījums labdarības pasākumos

SIA „Troja” savā darbībā atbalsta dažādas labdarības akcijas, sporta organizācijas, ģimeņu pasākumus, kā arī jaunu produktu attīstīšanu un ieviešanu ražošanā.

 

2014. gadā Trojas ieguldījums labdarības pasākumos (atbalstot ar savu produkciju un naudas ziedojumiem):

 • Rēzeknes novada pašvaldība - 22 523,73 Eur
 • Latvijas Bērnu fonds - 5000,00 Eur
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātei - 5000,00 Eur
 • Latvijas Bērnu bāreņu fonds - 2489,77 Eur
 • 49cc, biedrība - 2000,00 Eur
 • Valts Kultūrkapitāla fonds - 1500,00 Eur
 • Latvijas Samariešu apvienība, biedrība - 803,27 Eur
 • Latvijas Universitātes Fonds, nodibinājums - 575,93 Eur
 • Latvijas Transatlantiskā organizācija - 537,68 Eur
 • Dobeles novada Izglītības pārvalde - 253,84 Eur
 • Rīgas 4.speciālā internātpamatskola - 71,87 Eur
Atpakaļ