Jaunumi

"Ēnu dienas 2015" ietvaros ieskatu dažādu uzņēmuma darbinieku dienas gaitās guvušas četras "ēnas"

Šodien, 11.februārī SIA "Troja" uzņēma četrus zinātkāres pilnus skolniekus, kuri visas darba dienas gaitā sekoja līdzi savu "ēnojamo" darba dienas gaitai.
Darba dienas gaitās tie sekoja tādiem SIA "Troja" darbiniekiem kā ražošanas nodrošināšanas un projektu realizācijas daļas vadītājam, tirgzinības speciālistam, kā arī kokapstrādes tehnologiem.

Ēnu dienas gaitā interesentiem bija iespēja iepazīt uzņēmumu, tā pamatdarbību un klātienē redzēt bērza saplākšņa apstrādes procesus un ražotos produktus, tehnoloģiskās iespējas.

Neatņemama "Ēnu dienas" sastāvdaļa bija sasniegt šī projekta mērķi - iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju prasībām un specifikāciju, kas nepieciešama darba izpildei. Mērķis tika sasniegts, tādējādi iepazīstinot "ēnas" ar darba prasībām un specifikāciju, kas nepieciešama, lai pildītu šādu amatu pienākumus:

  • Tirgzinības speciālists (Plāno un realizē mārketinga kampaņas un pasākumus, veic reklāmas materiālu maketēšanu, nodrošina vienota uzņēmuma grafiskās stila uzturēšanu, vada informācijas plūsmu mājas lapās un sociālajos tīklos, pārstāv uzņēmumu izstādēs.)
  • Kokapstrādes tehnologs (Kokapstrādes tehnologs izstrādā ražošanas tehnoloģijas un darba laika normas; veic izejmateriālu patēriņu un izmaksu aprēķinus, atbild par tehnoloģiskās un ražošanas dokumentācijas izstrādi un sagatavošanu; nodrošina jauno produktu ieviešanu ražošanā.)
  • Ražošanas nodrošināšanas un projektu realizācijas speciālists (Atbild par inženier-risinājumiem uzņēmumā, ražošanas nodrošināšanas tehnisko pusi, nodarbojas ar projektu realizāciju uzņēmuma modernizācijā, rekonstrukcijā un nekustamā īpašuma jautājumos.)

Esam priecīgi par skolnieku atsaucību un iegūto iespēju uzņemt interesentus no dažādām Latvijas pilsētām, kuri šodien vienuviet pulcējās Rīgā, Bauskas ielā 143.


Ar kopbildēm, priecīgu prātu, uzņēmuma formālās un neformālās vides iepazīšanu ir pilnvērtīgi noslēgusies šī gada "Ēnu diena".
 
Uz tikšanos jau nākamajā gadā!
 
Ar cieņu, SIA "Troja" kolektīvs.
 
Atpakaļ