Jaunumi

SIA "Troja" 2014.gada 9 mēnešu rezultāti

SIA “Troja” neto apgrozījums 2014. gada 9 mēnešu periodā ir 15,86 milj. EUR. Salīdzinot ar 2013. gada šo pašu periodu, neto apgrozījums ir pieaudzis par 11%. Realizēti 18,8 tūkstoši kubikmetru saplākšņa detaļu, kas ir par 3,5% vairāk kā pagājušajā gadā.

98% no saražotā apjoma uzņēmums eksportējis ar a/s "Latvijas Finieris" un tā meitas uzņēmumu starpniecību. Galvenie pircēji ir transporta industrijas, kur saplākšņa detaļas izmanto treileru grīdām, transportu sienu un griestu apšuvumam, kā arī celtniecības iekārtu ražotāji, kur šīs detaļas tiek izmantotas celtniecības sastatnēm, betonēšanas veidņiem. 2014.gada 9 mēnešos produkcija eksportēta uz 30, galvenokārt Eiropas Savienības, valstīm - Vāciju, Franciju, Zviedriju, Holandi. Salīdzinot ar 2013 gadu par 7% pieaudzis pārdotās produkcijas apjoms uz Vāciju. 2014 gadā saglabājas augošs pieprasījumu pēc saplākšņa produktiem.

2014.gada 9 mēnešos uzņēmums ir ieguldījis investīcijas 590 tūkst. EUR apmērā, iegādātas jaunas tehnoloģiskās iekārtas un pabeigta ēku energoefektivitātes projekta īstenošana Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenti (KPFI) programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ietvaros, projekta Nr. KPFI-15.2/4. Projekta kopējas izmaksas 295 tūkst. EUR bez PVN.

Neto apgrozījums 2014. gada 4. ceturksnim salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni tiek plānots ar augumu.

Tāpat SIA „Troja” turpina dalību biedrības Latvijas Kokrūpniecības Federācija partnerībā organizētajā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajā projektā „Kokrūpniecības un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts”, kas tiek īstenots no 2010. – 2015.gadam. 2014.gada 9 mēnešos apmācībās piedalījušies 15 darbinieki.

 

SIA “Troja” valdes loceklis

Jānis Biķis

31.10.2014.

Atpakaļ