Jaunumi

SIA "Troja" 2014.gada rezultāti

SIA Troja neto apgrozījums 2014. gada 12 mēnešu periodā ir 20,8 milj. EUR. Salīdzinot ar 2013. gadu, neto apgrozījums ir pieaudzis par 10,8%. Realizēti 24,5 tūkstoši kubikmetru saplākšņa detaļu, kas ir par 3,3% vairāk kā pagājušajā gadā. 2014. gada finanšu rezultātā gūta neauditētā peļņa – 1,8 milj. EUR. Uzņēmumā nodarbināti 126 darbinieki.

98% no saražotā apjoma uzņēmums eksportē caur A/S "Latvijas Finieris" un tā meitas uzņēmumiem Eiropas Savienības valstīs un pasaulē. 2014. gadā produkcija eksportēta uz 31 valsti, galvenokārt - Vāciju, Franciju, Zviedriju, Holandi. Salīdzinot ar 2013. gadu, par 28% pieaudzis pārdotās produkcijas apjoms uz Vāciju.

2014. gadā uzņēmuma attīstībā ieguldīti 770 t. EUR, atjaunotas un iegādātas jaunas tehnoloģiskās iekārtas – kokapstrādes CNC darbagaldi, pabeigta ēku energoefektivitātes projekta īstenošana Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenti (KPFI) programmas „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ietvaros, projekta Nr. KPFI-15.2/4. Projekta kopējas izmaksas 295 tūkst. EUR bez PVN.

SIA „Troja” turpina dalību biedrības Latvijas Kokrūpniecības Federācija partnerībā organizētajā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajā projektā „Kokrūpniecības un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts”, kas tiek īstenots no 2010. – 2015.gadam.

2015. gadu uzņēmums prognozē kā izaicinājumu pilnu. Gada sākumā darbības rezultātus ietekmēs ugunsgrēka sekas A/S “Latvijas Finieris” rūpnīcā Lignums – salīdzinot ar 2014. gadu tiek plānots neliels apgrozījuma samazinājums gada pirmajā ceturksnī.

Savukārt, sakarā ar Krievijas rubļa vērtības samazinājumu pret EUR, ir prognozējama Krievijas bērza saplākšņu ražotāju iespēja samazināt savas produkcijas pārdošanas cenas. Kopumā 2015. gadā uzņēmums plāno 5% apgrozījuma augumu.

Uzņēmuma pamatdarbība ir saplākšņa detaļu ražošana. Galvenie pircēji ir transporta industrijas pārstāvji, kur saplākšņa detaļas izmanto treileru grīdām, transportu sienu un griestu apšuvumam, kā arī celtniecības iekārtu ražotāji, kur šīs detaļas tiek izmantotas celtniecības sastatnēm, betonēšanas veidņiem un celtniecības iekārtu ražotājiem.

SIA „ TROJA”
Valdes loceklis
Jānis Biķis.

Atpakaļ