Jaunumi

"Troja" ievieš energopārvaldības sistēmu ISO 50001

Rūpējoties par ražošanas procesu ietekmi uz vidi, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un resursu taupīšanu, SIA “Troja” ieviesusi un sertificējusi energopārvaldības sistēmu, balstoties uz ISO 50001:2018 standartu.

Efektīva energopārvaldība mūsdienās kļuvusi par prioritāti ikvienam ražošanas uzņēmumam. Pieaug nepieciešamība samazināt gan pieaugošās elektroenerģijas izmaksas, gan siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas apjomus, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu vides uzlabošanā. ISO energopārvaldības sistēma sniedz iespēju izprast būtiskākos enerģijas patēriņa cēloņus un risinājumus energoefektivitātes palielināšanā.

Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) izstrādātais sertifikāts energoefektīvākai procesu pārvaldīšanai - ISO 50001:2018 saņemtais sertifikāts - ieviests sadarbībā ar “Bureau Veritas Latvia”.

Troja ieviestais energopārvaldības sistēmas standarts ISO50001 

Atpakaļ