Iepirkumi

Noslēdzies iepirkuma konkurss par saules paneļu uzstādīšanu Bauskas ielā 143, Rīgā

Informējam, ka SIA "Troja" izsludinātais iepirkuma konkurss par saules paneļu uzstādīšanu Bauskas ielā 143, Rīgā ir noslēdzies.

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts pretendenta SIA “PV Service”, reģ. Nr. 40203179464 piedāvājums par summu bez PVN – EUR 123 427,06 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit septiņi eiro un 06 centi).

Saskaņā ar iepirkuma nolikumā 16.punktā noteiktajiem vērtēšanas un izvēles kritērijiem, SIA "PV Service" piedāvājums ieguva visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu (punktu skaitu), tādējādi iegūstot līgumslēgšanas tiesības iepirkumā “Saules paneļu uzstādīšana Bauskas ielā 143, Rīgā”.

Lēmums par iepirkumu procedūru “Saules paneļu uzstādīšana Bauskas ielā 143, Rīgā”

SIA "Troja" iepirkumu komisija

Atpakaļ